Η Ελινόιλ εγκαινίασε νέο πρατήριο Ελίν στη Μύκονο. Με το συγκεκριμένο πρατήριο η Ελινόιλ φθάνει τα 130 νησιωτικά πρατήρια και ξεπερνά σε σύνολο τα 560 σε όλη την Ελλάδα.