Η Ελίν προχωρά στην ενεργειακή μετεξέλιξη της εταιρείας, υλοποιώντας μια σειρά επενδύσεων. Πρόκειται για την επόμενη φάση της υλοποίησης του πλάνου που ξεκίνησε το 2019 με την είσοδό της στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσω των εμπορικών σημάτων Electricon και Aerion. Συγκεκριμένα, το επόμενο βήμα αφορά στη μετεξέλιξη του δικτύου πρατηρίων σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς.

Επενδύοντας σε πρώτη φάση στο Συμπιεσμένο και στο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, η Ελίν θα δημιουργήσει 3 νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, με στόχο να τοποθετηθεί έγκαιρα στη νέα αγορά του LNG – CNG.

Επιπρόσθετα, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη ΔΕΗ, υλοποιεί επένδυση σε πάνω από 100 σημεία στο δίκτυό της για εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, σχεδιάζει την είσοδό της στην αγορά του Υδρογόνου μέσω της συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ, καθώς και επενδύσεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Τέλος, προχωρά στην αναδιαμόρφωση του ενεργειακού μίγματος της δραστηριότητάς της μεταβιβάζοντας το ποσοστό συμμετοχής της στην Ελίν Verd στη Motor Oil.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των εποπτικών αρχών.