Η Ελένη Καπράλου εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας Συμβούλων Επικοινωνίας Wellenwide, αναλαμβάνοντας τη θέση της Communications & Business Engagement Director. Η Ελένη Καπράλου προέρχεται από τη Connective WGSE, με την οποία συνεργάστηκε για 9 χρόνια και απ’ όπου αποχώρησε από τα καθήκοντα της Unit Manager.