Η Έλενα Φορνάρο ανέλαβε καθήκοντα Group Account & New Business Director στην Τεχάν Περιβαλλοντική Διαχείριση, σε συνέχεια πολυετούς σταδιοδρομίας στη L’Oreal και διετούς ενασχόλησης με Marketing & Sales Consultancy. Όπως είναι γνωστό, η Tεχάν διαχειρίζεται όλα τα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης ανά την επικράτεια, προσφέροντας ιδανική λύση για προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μεγάλων εταιρειών και ουσιαστική υποστήριξη στους πολίτες που ανακυκλώνουν συνειδητά.