Εξελέγη μέλος της Διοικούσας Επιτροπής

Σκοπός του Women in Business είναι η ανάπτυξη και ηγεσία των γυναικών στελεχών μέσα από καθοδήγηση καθώς επίσης και η διάχυση πληροφορίας σχετικά με τις διεθνείς και εθνικές βέλτιστες πρακτικές ηγεσίας. Η Έλενα Αθανασούλα είναι Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Stirixis.