Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου σχεδίασε και κατασκεύασε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Πόρτα Ανοιχτή (www.eps-ath.gr). Οι web developers και web designers της ΕΛΕΔ κατασκεύασαν ένα site με UI/UX τελευταίας γενιάς, ευκολία πλοήγησης του χρήστη και responsive σχεδιασμό.

Στην αρχική σελίδα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και το έργο της, ενώ ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τον τρόπο που μπορεί να στηρίξει την εταιρεία, καθώς και να επικοινωνήσει μαζί της. Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανάγκη σε ό,τι αφορά στην πρόνοια για τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση.