Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου (ΕΛΕΔ) ανέλαβε και ολοκλήρωσε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας safevote.gr, τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του νέου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΕ.

Το safevote.gr αποτελεί νέα υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρείας Διαδικτύου, η οποία δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής online ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε διάφορα σωματεία, συλλόγους, ομοσπονδίες και συνδικαλιστικούς φορείς, τα οποία, όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, επιθυμούν να διενεργήσουν εκλογές με ασφάλεια και διαφάνεια, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν ή να συγχρωτιστούν τα μέλη τους.