Στόχος της κίνησης αυτής είναι να συμμετάσχει σε μία ευρύτατη συνεργασία επιχειρήσεων του κλάδου ηλεκτρονικού εμπορίου, για την αξιοποίηση των νέων τάσεων της αγοράς που εκδηλώνονται μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Γενικός Διευθυντής της Electronet Γιώργος Μπουρλέκας, τόνισε: «η Electronet παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην αγορά που δραστηριοποιείται και προσπαθεί να δώσει στον τελικό καταναλωτή προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στον GRECA θα προσθέσει στην εταιρία μία σειρά από οφέλη, τα οποία εν συνεχεία θα λειτουργήσουν προς όφελος του καταναλωτή».