Εθελοντική συμφωνία συνεργασίας, με την οποία εντάσσεται στην πρώτη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα, υπέγραψε η Elbisco. Η Συμμαχία, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει στόχο την ανάληψη δράσης, την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και τη συμβολή στη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλαος Βουδούρης, δήλωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας μας και η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για την εταιρεία, για όλους τους εταίρους μας και για την κοινωνία». Άλλωστε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η εταιρεία έχει ήδη εντάξει την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων σε βασικό πυλώνα των ενεργειών της, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τίτλο «Ελληνική Ανατροφή», που υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια.