Για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ανέλαβαν τον καθαρισμό του ρέματος στις Αδάμες Κηφισιάς και οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Ελαΐς καθάρισαν και περιποιήθηκαν το γειτονικό τους πάρκο. Παράλληλα, χάρη στην καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων της εταιρείας, έχουν επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, όπως 40% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στα νέα γραφεία της εταιρείας, σε σχέση με τα παλιά, καθώς και 54% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα εργοστάσια από το 2008 μέχρι σήμερα. Οι δράσεις αυτές, καθώς και πληθώρα πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και διεθνώς, εντάσσονται στο Παγκόσμιο Σχέδιο Αειφορίας της Unilever, με το οποίο η εταιρεία έχει δεσμευτεί να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να αυξήσει τον θετικό της αντίκτυπο στην κοινωνία.