Διστάζουν να εμπλακούν τα μεγάλα δίκτυα PR

(ΚΑΪΡΟ) Η κυβέρνηση, υπό την προσωρινή προεδρία του στρατηγού Abdel Fattah Al Sisi, βρίσκεται εν μέσω συνομιλιών με μια σειρά από ισχυρές εταιρείες στον χώρο των Public Affairs σε Αμερική και Ευρώπη, ενώ σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, διεξάγει από το Λονδίνο παγκόσμια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου η χώρα δέχεται παγκόσμια πυρά για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, του αντίπαλου κόμματος που εκδιώχθηκε από την εξουσία. Δεν είναι απολύτως σαφές ποιους ακριβώς έχει προσεγγίσει η κυβέρνηση σε αυτό το στάδιο, κάποιες μεγάλες εταιρείες, όμως, ερωτηθείσες για το αν θα αναλάμβαναν την Αίγυπτο ως πελάτη τους αυτή τη στιγμή απάντησαν αρνητικά.