Σύμφωνα με ανακοίνωση UNESDA και ΣΕΒΑ

Η Dr. Alicja Mortensen, Πρόεδρος της επιτροπής της EFSA για πρόσθετα τροφίμων και τις θρεπτικές πηγές που προστίθενται στα τρόφιμα δήλωσε: «Η γνωμοδότηση αυτή εκπροσωπεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ελέγχους κινδύνου που έχουν πραγματοποιηθεί για την ασπαρτάμη. Πρόκειται για ένα βήμα εμπρός στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αναφορικά με την επιστημονική τεκμηρίωση του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ και τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα τροφίμων».