Η Communication Effect προχώρησε σε ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας και στο σχεδιασμό νέου εταιρικού website.

Το www.communicationeffect.com έχει κύριο στόχο να γίνει δυναμικό εργαλείο και οδηγός, τόσο για projects και case studies της Effect όσο και για νέα, ιδέες και απόψεις σχετικά με το χώρο της επικοινωνίας. «Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας έχει έννοια μόνο όταν καλείται να εκφράσει ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές», σημειώνει ο ιδρυτής της εταιρείας, Στάθης Χαϊκάλης.

«Ο κλάδος της επικοινωνίας έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια καθοριστικές αλλαγές. Μιλάμε για ένα αισθητά διαφορετικό περιβάλλον, διεθνώς και στη χώρα μας. Η Effect δηλώνει πλέον και συμβολικά τη δημιουργική της συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή, η οποία ακολουθεί την ανάπτυξη digital υπηρεσιών και την επένδυση σε νέα στελέχη που μπορούν να παρακολουθήσουν και να εκφράσουν τις σύγχρονες τάσεις».