Οι μισές σχεδόν από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και, συγκεκριμένα, 49% δυσκολεύονται να μετρήσουν τις προσπάθειές τους σε επίπεδο diversity, equity and inclusion (DEI) στον τομέα της παραγωγής περιεχομένου, καθώς το ίδιο ποσοστό δυσκολεύεται να θέσει συνεπείς στόχους σε όλες τις αγορές και τους προμηθευτές, αναφέρει νέα έρευνα της WFA.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκε ότι, παγκοσμίως, 24% των brands μετρούν πάντα την πρόοδό τους σε σχέση με το diversity των προμηθευτών στην παραγωγή, ενώ ένα επιπλέον 9% πραγματοποιεί τη διαδικασία αυτή «πολύ συχνά» και 21% «περιστασιακά». Αυτή η σχετική έλλειψη «ωριμότητας» των brands υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι μόνο ένα στα τρία brands έχει ενσωματώσει προληπτικά το DEI στη διαφημιστική του παραγωγή τα τελευταία ένα έως πέντε χρόνια, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο μόλις φέτος.

Παράλληλα, βρέθηκε ότι περισσότεροι από τέσσερις στους 10 προσπαθούν να εντοπίσουν diverse προμηθευτές, ενώ 22% δηλώνουν ότι, ενώ η προώθηση πρωτοβουλιών DEI στις ΗΠΑ είναι πιο απλή, ο υπόλοιπος κόσμος αποτελεί πρόκληση. Εξάλλου, μόλις 12% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ευθυγραμμίζονται πάντα με τους στόχους DEI και τα KPIs στην παραγωγή.

(Πηγή: WARC)