Συμμετείχε σε πάνελ του Greek Economic Summit

Τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου και logistics, παρουσίασε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Associate Partner στο Τμήμα Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της EY Ελλάδος, σε πάνελ με τίτλο, «The Future of Supply Chains and Logistics», υπό την αιγίδα της EY Ελλάδος, την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του 31ου ετήσιου Greek Economic Summit του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η συμβολή του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος στη διασύνδεση με άλλα διεθνή κέντρα και στην εξυπηρέτηση ροών του διεθνούς εμπορίου, οι διεθνείς πάροχοι επιχειρησιακών υπηρεσιών, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η τεχνολογία και η καινοτομία, καθώς και το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.