Την ετήσια έκθεσή της, με τίτλο «Megatrends 2020 and beyond», παρουσιάζει η ΕΥ, όπου παρουσιάζονται οι οκτώ μεγα-τάσεις που διαμορφώνουν το σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα του κόσμου. Οι αλλαγές που προκαλούν παράγοντες, όπως παγκοσμιοποίηση, τεχνολογία, δημογραφικές αλλαγές και περιβάλλον, θα φέρουν την αναθεώρηση κοινωνικών συμβάσεων, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Όσο για τα οκτώ mega-trends που εντοπίζει είναι τα εξής: απομάκρυνση από τον άνθρακα, νέος τεχνο-οικονομικός ψυχρός πόλεμος, συμπεριφορική οικονομία, συνθετικά media, το μέλλον της σκέψης, απελευθέρωση της εργασίας και της ζωής, μικροβιώματα και συνθετική βιολογία. Προτείνει δε στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια «future-back» προσέγγιση, να κατανοήσουν, δηλαδή, τις μέγα-τάσεις, να προσδιορίσουν τον σκοπό τους ανάλογα, και να υλοποιήσουν τον μετασχηματισμό