Στο πλαίσιο των ευκαιριών ανάπτυξης επαγγελματικής ανέλιξης τις οποίες προσφέρει στα στελέχη της, η ΕΥ Ελλάδος, από την 1η Ιουλίου, ενίσχυσε τη διοικητική της ομάδα με πέντε νέους εταίρους.

Συγκεκριμένα, αναβαθμίζει τους Αχιλλέα Αρβανίτη και Κωνσταντίνο Σόμογλου από το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Αθανασόπουλο και Φωτεινή Μέγα από το τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διασφάλισης και την Κωνσταντίνα Γαλλή από το τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών.