Η ΕΥ Ελλάδος δημιουργεί νέα γραφεία στην Πάτρα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Με την κίνηση αυτή η εταιρεία έχει στόχο, όπως επισημαίνει η ίδια, να υποστηρίξει τους νέους επιστήμονες, να αντιστρέψει το brain drain και να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της περιοχής να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

Σχολιάζοντας τη νέα στρατηγική κίνηση, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η πανδημία ανέδειξε τον σπουδαίο ρόλο που μπορεί να έχει η ψηφιακή τεχνολογία στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Προφανώς, το ελληνικό επιχειρείν χρειάζεται νέους εργαζόμενους με σημαντικές ψηφιακές δυνατότητες για να προσαρμοστεί σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Στην EY, αναζητούμε νέους επαγγελματίες με σύγχρονη κατάρτιση και υψηλές φιλοδοξίες, για να ενισχύσουν τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας και του πελατολογίου μας».