Αναφορικά με το νέο σχέδιο νόμου

Η Ένωση θεωρεί ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου θα έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και γι’ αυτό προτείνει τη δημοσίευση του σχέδιου νόμου και τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με υποβολή απόψεων και προτάσεων τόσο από τον κλάδο κινητής τηλεφωνίας όσο και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ΕΕΚΤ επισημαίνει ότι έχει επανειλημμένα και επίμονα εκφράσει τη βούλησή της να καταθέσει την τεχνογνωσία και εμπειρία της, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει σχετικά επαρκή ενημέρωση.