Διοργάνωση 3ου Διεθνούς Συνεδρίου

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 30 και 31 Οκτωβρίου στο Ευγενίδειο Ίδρυμα και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Κύριος στόχος του είναι να αποτελέσει τη συνέχεια των δύο επιτυχημένων προηγούμενων διοργανώσεων, αποτελώντας πόλο έλξης επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.