Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Τάσος Γούσιος

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Τάσος Γούσιος, Αντιπρόεδρος ο Αλβέρτος Ρούσσος, Γραμματέας ο Απόστολος Νταϊλιάνης και Ταμίας ο Γιάννης Αρζομανίδης. Το ΔΣ συμπληρώνουν οι Γιάννης Πόχος, Γιάννης Μήτσαινας και Μιχάλης Τζίκας. Πρωταρχικοί στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός πιθανών ευκαιριών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Κεντρικής Ελλάδας, η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των μελών, καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων με γνώμονα τις εξελίξεις του κλάδου.