Δημιούργησε προσαρμοσμένο Μοντέλο Αριστείας του EFQM με ναυτιλιακούς όρους

Η ερμηνεία του – παγκόσμιας αναγνώρισης – Μοντέλου Αποτελεσματικής Διοίκησης του EFQM με ναυτιλιακούς όρους, καλύπτει μία σημαντική ανάγκη της παγκόσμιας Εμπορικής Ναυτιλίας για την προσαρμογή ενός ισχυρού διεθνούς Μοντέλου στις ιδιαιτερότητες του κλάδου και διευκολύνει την υιοθέτηση του Μοντέλου Αριστείας από τη Ναυτιλία. Ο EFQM έχει ήδη εγκρίνει και αναγνωρίσει την Ναυτική έκδοση του Διεθνούς Μοντέλου Αριστείας και έχει αναλάβει την προώθησή του στο παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων που διαθέτει.

Παράλληλα η ΕΕΔΕ έχει κινητοποιήσει μηχανισμούς έγκρισης και αναγνώρισης από διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς με σκοπό τη διάδοση αυτής της μοναδικής πρωτοβουλίας που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη σε έναν από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. Υπενθυμίζεται πως η ΕΕΔΕ είναι ο Εθνικός εταίρος του EFQM στην Ελλάδα και την Κύπρο και πιστοποιεί για λογαριασμό του τις επιχειρήσεις στα δύο πρώτα επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας, Committed to Excellence & Recognised for Excellence.