Λαμβάνει μέτρα για ευκολότερη διάχυση

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να αυξήσει τον αριθμό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων που διατίθενται στο διαδίκτυο για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Το Συμβούλιο ενέκρινε οδηγία η οποία θα διευκολύνει την αδειοδότηση υλικού προστατευμένου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε τέτοια προγράμματα, ώστε να είναι δυνατή η διάθεσή τους σε όλη την ΕΕ. «Οι νέοι αυτοί κανόνες θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία», σημείωσε ο Valer Daniel Breaz, Υπουργός Πολιτισμού της Ρουμανίας. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν όλο και περισσότερο, παράλληλες μεταδόσεις από το διαδίκτυο (simulcasting), αλλά και τη δυνατότητα παρακολούθησης μετά την κανονική ώρα εκπομπής.

Προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να είναι διαθέσιμες διασυνοριακά, οι οργανισμοί πρέπει να προβαίνουν σε εκκαθάριση δικαιωμάτων επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που περιέχεται στις εκπομπές τους για όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Η οδηγία θα διευκολύνει την εκκαθάριση δικαιωμάτων επιτρέποντας στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να εκκαθαρίζουν όλα τα σχετικά δικαιώματα στο κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασής τους.