Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) προκηρύσσει έναν ακόμη διαγωνισμό για την εύρεση αναδόχου του έργου «Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ και για τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων και συγκεκριμένα στις χώρες Ελλάδα – Γερμανία».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 3.371.666 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του ΕΔΟΑΟ, έως 03/05/2022.