Πιο συγκεκριμένα, η ΕΔΕΕ ζητά να επιβεβαιωθεί ότι η υποχρέωση αφορά μόνον σε όσες εταιρείες είχαν όντως αντίστοιχες συναλλαγές, ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία για τις υπόλοιπες. Σε κάθε περίπτωση, όσες εταιρείες είχαν συναλλαγές οφείλουν να ενημερώσουν τη Βουλή μέχρι 26/8/2019, με την ΕΔΕΕ να επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής, έχει γίνει δεκτό μόνον προφορικά από την Επιτροπή Ελέγχου το αίτημα για δυνατότητα υποβολής και μετά την παραπάνω ημερομηνία.