Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών

Όπως είχε επισημάνει και σε προηγούμενες επιστολές στον προκάτοχο του Ευάγγελου Βενιζέλου, Γ. Παπακωνσταντίνου, το πλαίσιο ρύθμισης προβλέπει τη διοικητική υποχρέωση του κλάδου της επικοινωνίας να ελέγχει την άδεια μιας επιχείρησης του χώρου των παιγνίων προκειμένου αυτή να διαφημιστεί, με την απειλή ποινικών κυρώσεων.

Η ΕΔΕΕ ζητά την απάλειψη των σχετικών άρθρων και επισημαίνει: «Ευελπιστούμε πως θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι η μετακύλιση μιας ελεγκτικής διοικητικής λειτουργίας του Κράτους σε άσχετους τρίτους –ιδιωτικές επιχειρήσεις- και ειδικότερα η απαίτηση ελέγχου της νομιμότητας λειτουργίας των συναλλασσόμενων με αυτούς, με συνέπεια την επιβολή ποινικών κυρώσεων μέσω της δημιουργίας ενός νέου, ειδικού ποινικού αδικήματος, συνιστά, πέραν των άλλων, νομοθετική επέμβαση μη δυνάμενη να δικαιολογηθεί και ενταχθεί στο πλαίσιο των συνταγματικών κανόνων».