Παράταση αποστολής ως 10 Ιανουαρίου μόνον για υποστηρικτικά υλικά
Για τη διευκόλυνση των εταιρειών που συμμετέχουν στα Ermis Awards, η Οργανωτική Επιτροπή δίνει επιπλέον περιθώριο, αποκλειστικά και μόνο για το υποστηρικτικό υλικό των έργων, μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019.

Συγκεκριμένα, οι  εταιρείες θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει όλες τις συμμετοχές τους μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Δεκεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα βασικά στοιχεία που υπάρχουν στο site. Μόνο το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό (εκθέσεις, video, case studies κλπ) όσων έργων έχουν υποβληθεί ήδη, θα μπορεί να σταλεί σε σκληρό δίσκο στην ΕΔΕΕ, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου 2019.

Η διοργάνωση επισημαίνει ότι από την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων συμμετοχών ή επεξεργασίας όσων έχουν υποβληθεί. Δεν γίνεται, επίσης, δεκτή διαγραφή έργων που έχουν οριστικοποιηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και αν δεν καταλήξει να υποβληθεί υποστηρικτικό υλικό στο χρόνο της παράτασης (μέχρι 10 Ιανουαρίου). Τέλος, επισημαίνεται ότι στόχος της παράτασης είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση σύνθετου υποστηρικτικού υλικού και παρακαλούνται οι εταιρείες να μην κάνουν χρήση της παράτασης για κατηγορίες που δεν έχουν τέτοιες απαιτήσεις (π.χ. καταχωρίσεις, TVCs κ.ά.).