Η Εμπορική Ζωής, θυγατρική του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, δημιούργησε ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα, το “Emporiki Εισόδημα+”, με το οποίο εμπλουτίζεται η σειρά προϊόντων που στοχεύει στην ολοκληρωμένη κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των πελατών της Εμπορικής Τράπεζας. Το νέο προϊόν, διάρκειας 10 ετών, προσφέρει υψηλό ετήσιο εισόδημα καθώς και 100% προστασία του αρχικού κεφαλαίου, με χαμηλό ποσό εκκίνησης, στα 5.000 ευρώ.