Η Εμπορική Τράπεζα προχώρησε στα εγκαίνια καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Η ενέργεια εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του δικτύου της, ώστε να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της και να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Επιπλέον, στο χώρο του Athens Metro Mall λειτουργούν και τρία ΑΤΜ της Εμπορικής Τράπεζας.