Υποβολή έως τις 22 Μαΐου

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού “Αθήνα” στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης», του άξονα προτεραιότητας «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ», του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει μία θέση Συντάκτη (Content Editor), μία θέση Διαχειριστή σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Manager) και μία θέση Στελέχους Πληροφορικής (ITOfficer).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 16:00.