Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης ρυζιού σε Ιορδανία, Λίβανο και ΗΑΕ
Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΑΣΘ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης ρυζιού στην Ιορδανία, τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 2.783.130 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, μέχρι την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.