Τη στήριξή της στην εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης εκφράζει η ΕΑΣΕ, την οποία χαρακτήρισε ως μονόδρομο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, επιδρώντας θετικά στην εταιρική κουλτούρα, την αξιοπιστία και τη φήμη και αυξάνοντας την αξία της επιχείρησης. Επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση νέου ελληνικού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ΕΑΣΕ εκπροσωπήθηκε, στο πλαίσιο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) από τον Γιάννη Αναστασόπουλο, Σύμβουλο Διοίκησης, o οποίος δήλωσε σχετικά: «Η ελληνική επιχειρηματικότητα χρειάζεται ενέσεις αξιοπιστίας για να προσελκύσει κεφάλαια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και οι Έλληνες CEOs χρειάζονται αξιοκρατικά, αξιόπιστα και καταρτισμένα ΔΣ για να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικά μία εταιρεία. Πιστεύω για τους επαγγελματίες managers ότι βασική προϋπόθεση για την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης μιας εταιρείας θα πρέπει να είναι η εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης στο Διοικητικό Συμβούλιό της».