Με το λογότυπο «Visit Greece» στις συσκευασίες Caprice που πάνε στο εξωτερικό

Η Ε.Ι. Παπαδοπούλου συμμετέχει στην πρωτοβουλία «Συμμαχία για την Ελλάδα». Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη στήριξη του ελληνικού τουρισμού μέσα από δράσεις που πραγματοποιούνται τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας, όπως τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ, καταχωρίσεις κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ι. Παπαδοπούλου έχει εντάξει σε όλες τις συσκευασίες Caprice που διακινούνται στο εξωτερικό, το λογότυπο «Visit Greece», με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας και την προσέλκυση τουριστών.