Στηρίζοντας 4 συνεργαζόμενους φορείς
Σε συνεργασία με τέσσερις επιλεγμένους φιλανθρωπικούς φορείς προχώρησε η e-fresh.gr, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-fresh charity.

Μέσα από την ειδική ενότητα στο site e-fresh.gr, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν καλάθια προσφοράς με προϊόντα που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Η αξία των προσφορών ξεκινάει από 5 ευρώ, ενώ η e-fresh.gr αναλαμβάνει να παραδώσει σε μηνιαία βάση τα προϊόντα των προσφορών στους αντίστοιχους φορείς.

Τα προϊόντα που δωρίζονται έχουν επιλεγεί σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς ώστε να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των οργανισμών που υποστηρίζουν. Η e-fresh.gr, στο πλαίσιο της διαφάνειας, θα δημοσιεύει σε μηνιαία βάση τον απολογισμό των ενεργειών μαζί με φωτογραφικό υλικό. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι Μαζί για το παιδί, Κάριτας Αθήνας, Praksis και Emfasis Foundation.