Η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής των Ελλήνων συμμετέχει στην Κριτική Επιτροπή των φετινών Hellenic Responsible Business Awards. Η ίδια δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ολοένα αυξανόμενη τάση ανάληψης περιβαλλοντικά φιλικών πρωτοβουλιών και πρακτικών από τον επιχειρηματικό κόσμο και ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής στη χάραξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων, εντός του πλαισίου της προστασίας της ανταγωνιστικότητάς τους, που αποτελεί την προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά τους.

Η ανάπτυξη ενός κλιματικά έξυπνου χρηματοπιστωτικού τομέα θα οδηγήσει στην προσέλκυση περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα μας. Η προσέλκυση αυτού του είδους των επενδύσεων θα αποτελέσει «λυδία λίθο» για την ενίσχυση της επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης». Περισσότερες πληροφορίες στο www.responsiblebusiness.gr.