Για την υγιεινή και ασφάλεια των επισκεπτών.

H Domotel Hotel & Resorts ανοίγει ξανά τις πόρτες των boutique και lifestyle ξενοδοχείων της σε όλη την Ελλάδα τον Ιούνιο του 2020 και προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τη Revival Consulting Services, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πρoτύπου πιστοποιητικού για την υγιεινή και ασφάλεια των επισκεπτών της, του B&W της Swiss Approval.

Στο πλαίσιο αυτό, η Domotel Hotels & Resorts εντάσσει μια νέα διεύθυνση υπηρεσιών στα ξενοδοχεία της, το B&W Department, που θα διαθέτει τα: Blue Office για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας και βασικών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους επισκέπτες της σε περίπτωση ανάγκης, και το White Office που θα ασχολείται με την οργάνωση και εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και πρόληψης για την αποφυγή και τον περιορισμό πιθανής μετάδοσης νοσημάτων.