Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, στο πλαίσιο της διαρκούς υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλει στην στήριξη των αναγκών σίτισης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), προσφέροντας προϊόντα για περισσότερες από 100 πολύτεκνες οικογένειες.

Μέσα από το πρόγραμμα «Η Γεύση του Καλού».

Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, στο πλαίσιο της διαρκούς υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλει στην στήριξη των αναγκών σίτισης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), προσφέροντας προϊόντα για περισσότερες από 100 πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του συνεχούς κοινωνικού προγράμματος «Η Γεύση του Καλού», προχωρά στη στήριξη του ΚΥΑΔΑ, προσφέροντας για 1 μήνα γαλακτοκομικά προϊόντα για την καθημερινή δωρεάν διάθεσή τους σε 136 πολυμελείς οικογένειες. Σημειώνεται ότι, η Δωδώνη έχει ήδη προσφέρει σημαντική ποσότητα υλικού υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και παράλληλα στηρίζει εκατοντάδες ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες της Ηπείρου σε εβδομαδιαία βάση, μέσω της διάθεσης προϊόντων απευθείας στο σπίτι.