Δύο νέες διακρίσεις απέσπασε η Δωδώνη στο πλαίσιο της εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021, οι οποίες αφορούσαν την πρωτοβουλία της εταιρείας για ισχυρή εφαρμογή στρατηγικών σε θέματα βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και τη στήριξη ευπαθών ομάδων κατά το πρώτο κύμα έξαρσης του Covid-19.

Συγκεκριμένα, στον πυλώνα Bravo Governance, η Δωδώνη διακρίθηκε ως προς την εφαρμογή στρατηγικών σε θέματα βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί τον τελευταίο χρόνο, στηρίζοντας την περιοχή της Ηπείρου, τον ελληνικό πρωτογενή τομέα, αλλά και το κοινωνικό σύνολο, μέσα από υπεύθυνες δράσεις και βιώσιμες πρωτοβουλίες.