Η Δίρφυς στηρίζει τον οργανισμό «Διαβάζω για τους άλλους» με στόχο να αναδείξει τη σημασία του εθελοντισμού. Ειδικότερα, ο οργανισμός έχει αναλάβει τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης για τυφλούς μέσω της ηχογράφησης βιβλίων από εθελοντές αναγνώστες. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η εταιρεία εμφιάλωσης νερού προσφέρει προϊόντα της με σκοπό να παρέχονται στους εθελοντές που δανείζουν τη φωνή τους στην παραγωγή των ακουστικών βιβλίων.

«Η Δίρφυς, μέσω αυτής της χορηγίας, επιδιώκει αφενός να συνεισφέρει στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε νερό, αλλά και να “αγκαλιάσει” τα μηνύματα και τις δράσεις του οργανισμού», υπογραμμίζει η εταιρεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ανάγνωση βιβλίων, ο οργανισμός και οι εθελοντές του κρατούν συντροφιά σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε ασθενείς σε νοσοκομεία, σε κέντρα φιλοξενίας παιδιών και σε άτομα με αναπηρίες κίνησης ή όρασης στον δικό τους χώρο.