Η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ, στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης, διενεργεί rapid test στις εγκαταστάσεις της σε εβδομαδιαία βάση για το σύνολο του προσωπικού της, σε συνεργασία με τοπικό μικροβιολογικό εργαστήριο και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Η εταιρεία σημειώνει, ότι από την έναρξη της πανδημίας, εφαρμόζει αδιάλειπτα αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.