Η εταιρεία Δίρφυς, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, συνεχίζει τις πολλαπλές χορηγίες σε μία προσπάθεια να υποστηρίξει αθλητικούς ομίλους, δράσεις, πρότυπες πρωτοβουλίες, αλλά και κρατικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η εταιρεία διένει-με ποσότητες νερού σε τρία σημεία της Εύβοιας για κάλυψη μέρους των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου του.

Παράλληλα, η Δίρφυς πραγματοποίησε χορηγίες σε αθλητικά σωματεία και, συγκεκριμένα, στην ομάδα Ηρακλής Ψαχνών, στη γυναικεία ομάδα ποδο-σφαίρου Α’ κατηγορίας, Αβάντες, καθώς και στον αθλητικό όμιλο Νέας Αρτάκης.