Με το πρότυπο Ethos Gold πιστοποιήθηκε η Δίρφυς ΑΕ. Το πρότυπο αξιολόγησης Ethos εστιάζει στις βασικές αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πιστοποίηση της Δίρφυς ΑΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δεκαετούς επετειακής εκδήλωσης της Ελλα-Δικά Μας. «Η κατάκτηση του σήματος Ethos Gold καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση της Δίρφυς ΑΕ στα παρακάτω:

  1. Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  2. Δικαιώματα εργαζομένων.
  3. Υγεία & Ασφάλεια και συνθήκες εργασίας.
  4. Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη.
  5. Περιβάλλον.
  6. Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας.
  7. Τοπική κοινωνία», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.