Αναλαμβάνει Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων

Η Δήμητρα Δασκαλάκη προέρχεται από τη Weber Shandwick, όπου τα 3 τελευταία χρόνια ασκούσε καθήκοντα Strategy and Issues Director. Εργάζεται πάνω από 20 χρόνια στον χώρο της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων και έχει περάσει από σημαντικές διευθυντικές θέσεις ελληνικών και ξένων εταιρειών, καθώς και οργανισμών ΜΜΕ.