Η ανάληψη των λογαριασμών αφορά στην above the line και digital επικοινωνία των brands με σκοπό την ανάδειξη των μοναδικών τους χαρακτηριστικών, όπως η βιωματική μάθηση σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογίας, η ποικιλία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τα πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η συνεργασία ξεκίνησε με τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης 360 στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης, με στόχο την αύξηση του brand awareness και του engagement.

Μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες digital marketing, που περιλαμβάνουν content strategy με πρωτότυπο και φρέσκο περιεχόμενο, και μέσα από τον δημιουργικό σχεδιασμό προωθητικού υλικού και την παραγωγή video franchise, η εικόνα των brands ανανεώνεται συνολικά. Στόχος είναι τα So Easy να διατηρήσουν την κορυφαία θέση που κατέχουν στο χώρο της εκπαίδευσης, και το Αρειμάνιο να καθιερωθεί ως top of mind επιλογή, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του.