Ανήσυχοι για τον αυξημένο βαθμό υιοθέτησης των ψηφιακών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλώνουν 41% των ερωτηθέντων, στο πλαίσιο του α΄ μέρους της μελέτης της EY, «Decoding the digital home», για τη στάση των καταναλωτών σε Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, όσον αφορά στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, την τεχνολογία και την κατανάλωση περιεχομένου. Επίσης, 39% είναι πολύ προσεκτικοί στη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τους στο διαδίκτυο.

Η ηλικιακή ομάδα 18-34 ανησυχεί περισσότερο για τη δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (43%), από ό,τι τα άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω (36%), ενώ 60% των ερωτηθέντων που έχουν παιδιά αναφέρουν ότι οι ανάγκες τους για συνδεσιμότητα έχουν αυξηθεί (έναντι 44% κατά μέσο όρο), και πάνω από τους μισούς (52%) δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να εξετάσουν τον αντίκτυπο που έχει το internet στην ποιότητα ζωής τους (έναντι 41% κατά μέσο όρο).

Επιπλέον, 47% αναζητούν χρόνο αποσύνδεσης από τα smartphones και άλλες συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, ενώ το 25% θα ήθελαν να μειώσουν τον αριθμό των πλατφορμών streaming που χρησιμοποιούν. Παράλληλα, 42% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ήδη πληρώνουν περισσότερα από όσο θα έπρεπε για το περιεχόμενο που καταναλώνουν, ενώ 53% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι προτεραιότητα του νοικοκυριού τους είναι να δαπανούν όσο το δυνατόν λιγότερο σε υπηρεσίες επικοινωνίας.