Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί insights και data για βέλτιστη επιλογή influencers.

Η Digital Minds αναπτύσσει τις υπηρεσίες της, εξελίσσει την τεχνολογία που διαθέτει και ενισχύει την παρουσία της στην ανερχόμενη social media πλατφόρμα TikTok. H αξιοποίηση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των νέων εργαλείων της Digital Minds δίνει το πλεονέκτημα στους music partners της, να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και να αξιώνουν τα έσοδα που αναλογούν από τη χρήση της μουσικής τους σε παγκόσμια κλίμακα.

Δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στα συνεργαζόμενα brands να αξιολογούν insights και data για τη βέλτιστη επιλογή των TikTok influencers, με σκοπό να προσεγγίσουν με δημιουργικό τρόπο το κατάλληλο κοινό, την ανάπτυξη multi-platform στρατηγικής στην παραγωγή του digital περιεχομένου, καθώς και αναλυτικό report για το performance της καμπάνιας που δημιουργούν.