Ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά σήμερα στην ΕΕΤΤ

Η εταιρεία ήταν η μόνη που κατέθεσε προσφορά για το διαγωνισμό και κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η άδεια θα αποδοθεί στην Digea, εταιρεία που έχουν συστήσει οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας για 15 χρόνια, έναντι τιμήματος 16,3 εκατ. ευρώ. Πάντως, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, ως επόμενο βήμα, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε έλεγχο των κριτηρίων προεπιλογής και εφόσον η Digea πληροί τις προϋποθέσεις θα ανακηρυχθεί υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η κάλυψη όλης της χώρας με ψηφιακό σήμα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.