Ο Marc Pelletier αναλαμβάνει τη Διεύθυνση και για τη ΝΑ Ευρώπη

Πιο συγκεκριμένα, ο M. Pelletier ως South-East Europe Area Director θα είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της εταιρείας σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία, FYROM, Κόσοβο, Σερβία και Μαυροβούνιο. Μέχρι σήμερα ο M. Pelletier έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε αρκετές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2010.