Τον Νοέμβριο, από ΙΤΕ Group και Rota

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μια τέτοια μεγάλης κλίμακας εκδήλωση συνιστά «ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ενεργειακής αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», και πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία που αναδεικνύεται ως προτεραιότητα πρώτης γραμμής η ασφάλεια και η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ΕΕ καλύπτει σήμερα το 50% των ενεργειακών αναγκών της µε εισαγωγές από τρίτες χώρες.