Οι τελικοί στόχοι είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους και του ασφαλιστικού συστήματος, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση του ΑΕΠ, και η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συζητηθούν σε δύο διαδοχικά επεισόδια της εκπομπής «Η Ελλάδα Στον Καθρέφτη», που προβάλλεται από τον Σκάι. Η πρώτη προβλήθηκε την Τετάρτη 20 Απριλίου και η δεύτερη θα προβληθεί την Τετάρτη 4 Μαΐου, σχολιάζοντας τους στόχους, τις προοπτικές και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την Ελλάδα. Ολόκληρη η έρευνα της Διανέοσις είναι διαθέσιμη στο dianeosis.org.